کلیدواژه‌ها = نانو جاذب
تعداد مقالات: 2
1. ساخت نانوکامپوزیت مزوپروس اکسید روی/گاما آلومینا با استفاده از روش فاز مایع و بررسی اثرات ساختاری جذب سولفید هیدروژن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 161-176

فاطمه محبوبی؛ محسن مهدی پور قاضی؛ سید مهدی لطیفی؛ محمد عابدی


2. سنتز جاذب های نانوکامپوزیتی روی اکسید / منیزیم اکسید و بررسی ساختار سطح و خواص فیزیکی این کامپوزیت ها

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 23-32

مهدیه نوری؛ مهدی پروینی؛ سید مهدی لطیفی؛ عیرضا صالحی راد