موضوعات = شیمی آلی
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت NiO/ZnO و کاربرد آن در دارو رسانی ایبوپروفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22075/chem.2023.30764.2182

مهدی حسین زاده؛ اکبر حسن پور؛ محمد علی حسینی؛ حسین سفردوست؛ مرتضی میرزایی


سنتز سبز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.) و بررسی خواص ضدباکتری و آنتی‌اکسیدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32548.2231

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


روش کارآمد نانوگاتالیزگر مغناطیسی پرلیت/اکسید آهن برای تثبیت کربن دی اکسید در شرایط بدون حلال و فشار اتمسفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22075/chem.2024.33065.2248

فرشید اسکندری؛ محمد بیات


بررسی قدرت سمیت سلولی مشتقات دی پیرولو [ c-'1،'2: a-2،1] پیرازین ها و مشتقات پیرولو [2''،1'': 3'،4 '] پیرازینو [1'،2': 5،1]پیرولو [3،2-d] پیریدازین-8 (9H)-اون‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22075/chem.2024.34180.2272

اعظم برقی لیش؛ اسکندر کلوری؛ علیرضا فرومدی؛ نادیا کوکبی


پوشش‌های نانوکامپوزیت فلورسنت پلی یورتان آکریلات پخت شونده با اشعه فرابنفش تقویت‌شده با نقاط کوانتومی کربن: تهیه و بررسی خواص انسداد پرتوهای فرابنفش و ضد خوردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22075/chem.2024.33360.2253

عباس مدحی؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ محمد حسن مدحی؛ زهرا رحمانی


طراحی نانوپلیمر قالب مولکولی (MINP) حساس به دما و بررسی برون تنی رهش کنترل شده داروی اپتی فیباتاید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22075/chem.2023.30691.2178

شریف کامیابی؛ ابوالفضل اکبرزاده


سنتز مشتقات H 1- پیرازولو[1،2-b]فتالازین-10 ، 5-دی‌اون با استفاده از نانوکاتالیزگر مغناطیسی هرسنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22075/chem.2024.30688.2177

زهرا پاک نژادی؛ حسن کفایتی


سنتز، بررسی زیست شناختی و مطالعات داکینگ مشتقات بنزایمیدازول به عنوان مهارکننده‌های آنزیم بوتیریل ‌کولین ‌استراز و استیل‌ کولین ‌استراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22075/chem.2024.31585.2204

مریم روحی؛ سکینه اصغری قراخیلی؛ زهرا قنبری مصیر


واکنش انتخابی سولفانیل‌آمید با استیک انیدرید کاتالیزشده با نانوذره‌های اکسید قلع (II)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

10.22075/chem.2024.31469.2200

مریم قزوینیان؛ نسرین مسن آبادی؛ محمد هادی قاسمی؛ جواد ملکوتی‌خواه