دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بیوسنتز نانوذرات پوسته-هسته اکسید آهن-طلا با استفاده از عصاره گیاه اوجی و کاربرد آن برای دارورسانی هدفمند داروی ضدسرطان 6-مرکاپتوپورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

صادق سلمانپور؛ محمد علی خلیل زاده؛ داریوش زارعی؛ حسن کریمی مله


2. سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزگری چارچوب فلزی-آلی (NiCo2O4@Ni(BDC در تهیه ی مشتق های کرومنو[b-3,2]پیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

محمد علی قاسم زاده؛ بشری میرحسینی اشکوری؛ منظربانو اثنی عشری


3. جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی


5. سنتز نانوکامپوزیت سه هسته ای روی/آهن/مس در بستر زئولیت کلینوپتیلولیت با استفاده از واکنشهای جایگزینی گالوانیکی و بررسی اثر ضد باکتریایی آن در محیطهای آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

فرشاد رحیمی؛ فرشاد خیری؛ ایرج میرزایی؛ محمد سیروس آذر؛ فرهاد فرهنگ پژوه؛ الهام جنت دوست


6. طراحی و بهینه سازی غشاء PSS/NaX برای خالص سازی هیدروژن با استفاده از کاتالیست Pd-SiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

مصطفی دهقانی مبارکه؛ محمدرضا حبیبی؛ علی فقیهی زرندی


8. اندازه گیری ولتامتری غیرمستقیم یون +Zn2 توسط الکترود خمیر کربن اصلاح شده با چیتوسان و فروسیانید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

ابراهیم زارعی؛ محمد رضا جمالی؛ فریده احمدی


9. بررسی کارایی نانوکاتالیست مس -آهن در هیدرولیز سدیم بوروهیدرید و تولید هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

میترا امانی؛ صادق صادقی


10. Solid state synthesis and catalytic performance of pyrochlore Er2Ti2O7 in epoxidation of cyclooctene

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

مریم حسن زاده اصفهانی؛ مهدی بهزاد


11. ارزیابی فعالیت آنتی اُکسیدانی هومو و کوپلیمر آنیلین/پیرول الکتروسنتز شده بوسیله رادیکال DPPH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

نفیسه حاجی‌عبداله؛ علی پارسا؛ حسین انارکی اردکانی؛ حسین جلالی جهرمی