دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی تجربی و شبیه‌سازی مولکولی کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی-بنزینی به منظور تولید سوخت پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

زهرا آوخ؛ محمد شادمان لاکمه سری؛ بهمن فرجمند؛ محمد علی رضوانی


2. Solid state synthesis and catalytic performance of pyrochlore Er2Ti2O7 in epoxidation of cyclooctene

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

مریم حسن زاده اصفهانی؛ مهدی بهزاد


3. سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO3: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مجید مظفری؛ امین عبادی


5. طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

داریوش افضلی؛ قاسم سرگزی؛ مسلم افضلی


6. سنتز و شناسایی گرافن اکساید اصلاح شده و استفاده از آن برای حذف جیوه(II) از نمونه های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

شهلا الهامی؛ محمد ابراهیمی عسکری