دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

لیگند های بر پایه فنولات و کمپلکس آنها با ساماریوم و پراسئودیمیوم: سنتز، شناسایی و بررسی خواص فلورسانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22075/chem.2020.21147.1884

بهزاد سلطانی؛ موید حسینی صدر؛ شرفه کرم پور


سنتز حسگر شیمیایی رنگ سنج جدید شیف باز آزو برای شناسایی آنیون های سیانید و استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22075/chem.2023.29355.2132

راضیه عرب احمدی


سنتز سبز و چندجزئی مشتقات پیرول پر استخلاف در شرایط بدون حلال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22075/chem.2023.29532.2138

بهجت پورامیری


طرح نوآورانه راکتورهای الکتروکواگولاسیون ناپیوسته متوالی (SBERs) برای تصفیه شورابه سامانه نمک زدایی آب لب شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22075/chem.2023.29429.2136

حسین عطائی فر؛ لعبت تقوی؛ امیرحسام حسنی؛ مجتبی فاضلی؛ عبداله رشیدی مهرآبادی


اثر میزان نفوذ الکترود ابزار برنج در ماشینکاری تخلیه الکتریکی بر خصوصیات الکتروشیمیایی و ساختاری قطعه‌کار فولاد کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22075/chem.2023.29119.2124

مژگان کریمی؛ احمد سلیمان پور؛ سید احمد نبوی امری


کاربرد روش میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر حلال‌های فرازودگداز برای پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری پورپورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22075/chem.2023.28461.2107

مجتبی فتحی؛ حمیدرضا رجبی؛ حبیب الله خواجه شریفی؛ علی گرجی زاده کهواده


سنتز، شناسائی و ساختار کریستالی ایکس ری کوکریستال کمپلکس جدید کادمیم (II) و تهیه نانو اکسید کادمیم (II) مربوطه از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22075/chem.2023.30794.2183

یونس حنیفه پور؛ بابک میر تمیز دوست؛ رضا گلبداغی


سنتز سازگار با محیط زیست نانوذرات مس از عصاره سیر: احیای کاتالیزوری متیلن آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22075/chem.2023.29888.2152

نازنین غزالی؛ اسماعیل سلیمانی


سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت NiO/ZnO و کاربرد آن در دارو رسانی ایبوپروفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22075/chem.2023.30764.2182

مهدی حسین زاده؛ اکبر حسن پور؛ محمد علی حسینی؛ حسین سفردوست؛ مرتضی میرزایی


فرایند مکانوشیمیایی در مخلوط TiO2-Al-C برای تولید Al2O3-TiC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22075/chem.2023.31594.2208

فاطمه همایونی؛ نادر ستوده؛ عباس محصل؛ فاطمه حیدری؛ محمد سجادنژاد


شیف باز آهن (III) تثبیت شده بر سیلیکای متخلخل و مغناطیس: یک مطالعه ی مقایسه ای برای اکسایش الکل ها و سولفیدهای بنزیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22075/chem.2023.28324.2102

منا رجائی؛ ریحانه ملکوتی؛ سمیه هادی زاده؛ عالیه فقهی


سنتز الکتروکاتالیزگر نقره-پالادیوم به روش ولتامتری چرخه ای بر بستر گرافیتی برای تولید الکتروشیمیایی هیدروژن در محیط اسیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/chem.2023.26628.2063

نگار جمیعی؛ علی غفاری نژاد؛ سید حجت اله کاظمی قهفرخی


سنتز سبز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.) و بررسی خواص ضدباکتری و آنتی‌اکسیدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32548.2231

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات لیپیدی جامد مغناطیسی بارگذاری شده با جمسیتابین: بهینه سازی پاسخ و مدل‌سازی با طراحی غربالگری قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32534.2230

انیسه معتمدی فر؛ حسین غفوری؛ نینا علیزاده


سنتز سبز و مشخصه‌یابی نانو حسگرهای نقاط کربنی با استفاده از پوست تخمه کدو جهت اندازه‌گیری اسپکتروفلوریمتری ال- سیستئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32563.2232

افسانه زارعی منوجان؛ علیرضا بازماندگان شمیلی؛ محمد ثابت؛ مسعود روحانی مقدم