دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

لیگند های بر پایه فنولات و کمپلکس آنها با ساماریوم و پراسئودیمیوم: سنتز، شناسایی و بررسی خواص فلورسانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.22075/chem.2020.21147.1884

بهزاد سلطانی؛ موید حسینی صدر؛ شرفه کرم پور


سنتز، شناسائی و ساختار کریستالی ایکس ری کوکریستال کمپلکس جدید کادمیم (II) و تهیه نانو اکسید کادمیم (II) مربوطه از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22075/chem.2023.30794.2183

یونس حنیفه پور؛ بابک میر تمیز دوست؛ رضا گلبداغی


سنتز سازگار با محیط زیست نانوذرات مس از عصاره سیر: احیای کاتالیزوری متیلن آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22075/chem.2023.29888.2152

نازنین غزالی؛ اسماعیل سلیمانی


سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت NiO/ZnO و کاربرد آن در دارو رسانی ایبوپروفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22075/chem.2023.30764.2182

مهدی حسین زاده؛ اکبر حسن پور؛ محمد علی حسینی؛ حسین سفردوست؛ مرتضی میرزایی


فرایند مکانوشیمیایی در مخلوط TiO2-Al-C برای تولید Al2O3-TiC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

10.22075/chem.2023.31594.2208

فاطمه همایونی؛ نادر ستوده؛ عباس محصل؛ فاطمه حیدری؛ محمد سجادنژاد


سنتز سبز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.) و بررسی خواص ضدباکتری و آنتی‌اکسیدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32548.2231

مهران نوروزپور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ حسینعلی ابراهیمی؛ حامد پارسا؛ شیما بورنگ


سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات لیپیدی جامد مغناطیسی بارگذاری شده با جمسیتابین: بهینه سازی پاسخ و مدل‌سازی با طراحی غربالگری قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32534.2230

انیسه معتمدی فر؛ حسین غفوری؛ نینا علیزاده


سنتز سبز و مشخصه‌یابی نانو حسگرهای نقاط کربنی با استفاده از پوست تخمه کدو جهت اندازه‌گیری اسپکتروفلوریمتری ال- سیستئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22075/chem.2024.32563.2232

افسانه زارعی منوجان؛ علیرضا بازماندگان شمیلی؛ محمد ثابت؛ مسعود روحانی مقدم


بررسی تاثیر جهت های میدان مغناطیسی بر خواص سطحی و خوردگی سطوح استیل SS 304 آماده شده به روش مگنتوالکتروپولیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22075/chem.2024.32670.2237

سحر کیانی؛ حمیدرضا معظمی؛ مریم خواجه نوری


روش کارآمد نانوگاتالیزگر مغناطیسی پرلیت/اکسید آهن برای تثبیت کربن دی اکسید در شرایط بدون حلال و فشار اتمسفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22075/chem.2024.33065.2248

فرشید اسکندری؛ محمد بیات