تعداد مقالات: 625
602. تبدیل مستقیم و یک مرحله‌ای زغال‌سنگ به نانوساختارهای کربنی با هندسه کروی، میله‌ای، لوله‌ای و صفحه‌ای به روش سنتز شیمیایی فاز جامد

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 179-194

مطهره وکیلی فتح آبادی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فیروزه دانافر؛ شیما احمدی راد


605. تهیه، شناسایی و مطالعه خواص بیولوژیکی کمپلکس های تک‌هسته‌ای پالادیوم (II) مشتق شده از ایلیدهای نامتقارن

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 225-240

سپیده سمیعی؛ مریم کلاهی؛ لیلا شیرالی؛ سلمان کردی


607. سنتز سه جزیی پیرازولیل γ-بوتیرولاکتون های جدید

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 257-266

لیلا زارع فکری


608. مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب آسفالتین بر روی نانوذرات زئولیت ZSM-5

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 267-284

محسن منصوری؛ حسین رزمه؛ بهروز بیاتی؛ نعیمه ستاره شناس


611. تخریب فوتوکاتالیستی و فوتوالکتروکاتالیستی رنگ کنگورد با استفاده از نانو ذرات TiO2/SiO2 آلاییده شده با Cu و S تحت نور LED بنفش و بهینه سازی شرایط عملیاتی

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 299-314

زهرا امینی؛ محمد هادی گیویان راد؛ پرویز آبرومندآذر؛ سید واقف حسین؛ محمد صابر تهرانی


613. تهیه نانو ذرات La0.6 Sr0.4MnO3 به کمک تابش ماکروویو و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آنها

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 313-326

عطیه رمضان زاده نوش آبادی؛ محمدحسین احسانی


621. طراحی و ساخت نانوساختارهای آلی- فلزی متخلخل ایتریم و بررسی کاربرد آن در زمینه جذب گاز متان: بهینه سازی فرایند با استفاده از مطالعات سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

داریوش افضلی؛ قاسم سرگزی؛ مسلم افضلی


622. سنتز و شناسایی گرافن اکساید اصلاح شده و استفاده از آن برای حذف جیوه(II) از نمونه های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

شهلا الهامی؛ محمد ابراهیمی عسکری


623. بررسی خواص ضدسرطانی ترکیب باز شیف بر پایه‌ی 4و5و6و7-تتراهیدروبنزو[d]تیازول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

سودابه شکراللهی؛ احمد امیری


624. Magnetically Separable CoFe2O4/CuO Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue under Visible Light

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

بهاره خطیب زاده؛ نرجس کرامتی؛ محسن مهدی پور قاضی


625. سنتز پوشش‌های نانوکامپوزیتی Ni-W/SiO2 و بررسی رفتار خوردگی آنها در محلول NaCl % 5/3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

مهدی عبدالملکی؛ رضا گلبداغی؛ سمیه احمدیه