میکرو استخراج با تک قطره بر پایه مایع یونی به عنوان روشی ساده و کارا برای استخراج همزمان ایزومرهای آمینوفنول در نمونه های ادرار انسان، رنگ مو و آب

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روش ساده، کارا و ارزان میکرو استخراج با تک قطره بر پایه مایع یونی برای پیش تغلیظ و اندازه‌گیری همزمان مقادیر ناچیز ایزومرهای آمینوفنول از نمونه های حقیقی متفاوت توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یافت. تحت شرایط بهینه (1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئوروفسفات به عنوان فاز استخراجی، 10 میلی لیتر از نمونه، بدون افزودن نمک در 5/5= pH، زمان استخراج 15 دقیقه، و سرعت همزنی 800 دور بر دقیقه در دمای ºC40)، فاکتورهای غنی سازی و حدود تشخیص به ترتیب در گستره ای بین 54 تا 73 و 06/0 تا14/0 میکروگرم بر میلی لیتر بودند. این روش سطوح مناسبی از تکرار پذیری را با انحراف استانداردهای نسبی متغیری بین 6/3 تا 2/4 درصد (برای پنج اندازه گیری تکراری) نشان داد. درصدهای بازیابی آنالیتها در گستره‌ای از 3/87 تا 3/99 به دست آمدند که نشان دهنده تأثیر بسیار کم ماتریکس نمونه بر استخراج بود. در پایان، این روش با موفقیت برای آنالیز نمونه های حقیقی مختلف مانند نمونه های ادرار انسان، رنگ مو و آب مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ionic liquid-based single drop as a simple and efficient microextraction method for simultaneous determination of aminophenol isomers in human urine, hair dye and water samples using HPLC

نویسندگان [English]

  • Behruz Barfi
  • Alireza Asghari
  • Maryam Rajabi
چکیده [English]

A user-friendly and inexpensive ionic liquid-based single-drop microextraction (IL-SDME) method was developed to preconcentrate trace amounts of aminophenol isomers (APs) from human urine, hair dye and water samples prior to analysis by high performance liquid chromatography-ultraviolet spectrophotometry detection (HPLC-UV). Under optimum conditions (i.e., 3.5 µL of 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [C6MIM][PF6], 10 mL of sample, NaCl free adjusted to pH 5.5, 15 min extraction time and 800 rpm agitation speed at room temperature) enrichment factors and limits of detection were ranged from 348 to 364 and 0.06 to 0.14 depending on the target analytes. The method gave good levels of repeatability with relative standard deviations varying between 3.6 and 4.2 % (n = 5). Recoveries of the analytes were ranged between 87.3 and 99.3 %, showing that the matrix had a negligible effect upon extraction. Finally, the proposed method was successfully applied to the analysis of different real samples such as human urine, hair dye and water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ionic liquid-based single drop microextraction
  • aminophenol isomers
  • human urine
  • hair dye
  • water samples
  • HPLC