تهیه نانوالیاف پلی اورتان حاوی داروی سفیکسیم تری هیدرات: مطالعه سینتیک و رفتار رهایش در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

در این پژوهش، نانو الیاف یکنواخت پلی‌اورتان با ساختار یکپارچه و بدون دانه‌های تسبیحی (گره) به روش الکتروریسی تهیه شدند. روند رهایش داروی سفیکسیم تری هیدرات به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها، با استفاده از این نانوالیاف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که داروی سفیکسیم تری هیدرات در محیط بافری (pH=7.4) به مدت 70 ساعت رهایش داشت. رهایش انفجاری این دارو بدلیل جلوگیری از تکثیر باکتری‌ها در ساعات اولیه در محل زخم، نیازی به تصحیح نداشت. در ادامه سینتیک رهایش داروها بر اساس مدل‌های مرتبه صفر، مرتبه اول، هیگوچی و کورسمیر- پپاس بررسی شدند. نانوالیاف‌های تهیه شده در این تحقیق در طول مدت زمان رهایش، ظاهری نرم، کاملا انعطاف‌پذیر و بدون هیچ‌گونه انقباض باقی ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparation of polyurethane nanofibers containing cefixime trihydrate: in vitro release kinetic studies

نویسندگان [English]

  • Maryam Azizi
  • Mir Saeed Seyed Dorraji
  • Mohammadhossein Rasoulifard
چکیده [English]

In this study, polyurethane nanofibers were prepared by electrospinning process. An Antibiotic drug, Cefixime trihydrate, was loaded on polyurethane nanofibers. The physical condition and interaction of drug within these nanofibers were studied by FT-IR and SEM. In vitro release studies showed a burst release at the initial stage followed by a sustained release of Cefixime from this system up to 70 h. This burst release can be favorable to reduce the associated surgical site infections, since most of the bacteria are introduced to the surgical site at the time of surgery or in the immediate after the surgery, zero order, first order, Higuchi, Korsmeyere - Peppas equation were utilized to characterize the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyurethane nanofibers
  • Drug Delivery
  • cefixime trihydrate
  • kinetic release
[1] E.-R. Kenawy, G.L. Bowlin, K. Mansfield, J. Layman, D.G. Simpson, E.H. Sanders, G.E. Wnek, Journal of controlled release, 81 (2002) 57.
[2] X. Zong, K. Kim, D. Fang, S. Ran, B.S. Hsiao, B. Chu, Polymer, 43 (2002) 4403.
[3] J. Zeng, X. Xu, X. Chen, Q. Liang, X. Bian, L. Yang, X. Jing, Journal of controlled release, 92 (2003) 227.
[4] H. Jiang, D. Fang, B.S. Hsiao, B. Chu, W. Chen, Biomacromolecules, 5 (2004) 326.
[5] E.-R. Kenawy, F.I. Abdel-Hay, M.H. El-Newehy, G.E. Wnek, Materials Science and Engineering: A, 459 (2007) 390.
[6] M. Zamani, M. Prabhakaran, S. Ramakrishna, International journal of Nanomedicine, 8 (2013) 2997.
[7] T.J. Sill, H. A. Recum, Biomaterials, 29 (2008) 1989.
[8] D.W. Chen, Y.-H. Hsu, J.-Y. Liao, S.-J. Liu, J.-K. Chen, S.W.-N. Ueng, International journal of pharmaceutics, 430 (2012) 335.
[9] A.P.S. Immich, M.L. Arias, N. Carreras, R.L. Boemo, J.A. Tornero, Materials Science and Engineering: C, 33 (2013) 4002.
[10] J. Deitzel, J. Kleinmeyer, D. Harris, N.B. Tan, Polymer, 42 (2001) 261.
[11] P.K. Baumgarten, Journal of colloid and interface science, 36 (1971) 71.
]12[ قلم­چی، لیلا؛ عابر، سهیل؛ تجدید خواجه، رعنا؛ دانشگاه سمنان، مجله شیمی کاربردی،  ویژه­نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور (1395) ص1.
[13] L. Wang, C. Wang, Q. Liu, Q. Meng, X. Huo, P. Sun, X. Yang, H. Sun, Y. Zhen, J. Peng, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 63 (2014) 77.
[14] S. Dash, P.N. Murthy, L. Nath, P. Chowdhury, Acta Pol Pharm, 67 (2010) 217.
[15] R.W. Korsmeyer, R. Gurny, E. Doelker, P. Buri, N.A. Peppas, International journal of pharmaceutics, 15 (1983) 25.
[16] Y. Li, T. Qiu, X. Xu, European Polymer Journal, 49 (2013) 1487.
[17] P. Jadhav, B. Petkar, Y. Pore, A. Kulkarni, K. Burade, Carbohydrate polymers, 98 (2013) 1317.
[18] A.R. Unnithan, N.A. Barakat, P.T. Pichiah, G. Gnanasekaran, R. Nirmala, Y.-S. Cha, C.-H. Jung, M. El-Newehy, H.Y. Kim, Carbohydrate polymers, 90 (2012) 1786.
[19] H. Liu, K.K. Leonas, Y. Zhao, J Eng Fiber Fabr, 5 (2010) 10.