سنتز موثر و کارامد پیرازول جوش خورده با ایزوکومارین توسط کاتالیزور اسیدی جامد مغناطیسی قابل بازیافت γ-Fe2O3-SO3Hتحت شرایط بدون حلال

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

10.22075/chem.2020.16672.1572

چکیده

یک روش جدید و موثر برای بهبود سنتز مشتقات پیرازول جوش خورده با ایزوکومارین از مواد قابل دسترس از قبیل نینهیدرین و آریل هیدرازون در این مقاله بررسی شد. مشتقات مختلفی از پیرازول جوش خورده با ایزوکومارین طی واکنش یک مرحله ای بین نینهیدرین و آریل هیدرازون تحت شرایط بدون حلال به آسانی تولید شدند. در این واکنش γ-Fe2O3-SO3H به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت،موثر و سبز مورد استفاده قرار گرفت. از جمله مزایای این روش سنتز می‌توان به بازده بالا، شرایط ملایم واکنش و قابلیت استفاده مجدد کاتالیزور اشاره کرد. مشتقات پیرازول جوش خورده با ایزوکومارین دارای خواص بیولوژیکی هستند از جمله خواص ضد میکروبی، ضد مالاری و همچنین برخی از آن‌ها به عنوان پذیرنده GABA شناخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An effective and efficient method for the synthesis of pyrazole-fused isocoumarins by the recyclable magnetic solid acid γ-Fe2O3-SO3H under solvent-free condition

نویسندگان [English]

  • maryam robati
  • razieh maleki
  • eskandar kolvari
semnan university
چکیده [English]

A novel and effective method in order to improvement of synthesis of pyrazole-fused isocoumarins from available materials such as ninhydrin and arylhydrazones was consider in this paper. A variety of substituted pyrazole-fused isocoumarin were synthesized by a one-pot reaction of ninhydrin and arylhydrazone in ecxellent yields under solvent-free conditions. In this reactions γ-Fe2O3-SO3H was used as, reusable, green and efficient catalyst. The attractive advantages of this method are the high yields, mild condition and reusability of the catalyst. The pyrazole-fused isocoumarin derivatives have a wide range of biological activities such as antimicrobial, antimalarial, and some of them are known as GABA receptor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic solid acid γ-Fe2O3-SO3H
  • ninhydrin
  • arylhydrazone
  • pyrazole-fused isocoumarin
  • nanocatalyst