تثبیت یون‌های نیکل بر روی نانومزوحفره SBA-15 و کارایی کاتالیزگری آن در تهیه‌ی ۲-آریل بنزایمیدازول‌ها در شرایط بدون حلال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز استان قم

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، نانوذرات SBA-15 با 3-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان و سپس با لیگاند آلی تیوکربوهیدرازید (SBA-15@ TCH) عامل‌دار شد. سپس یون‌های نیکل استات بر روی نانوبستر سیلیکاتی تثبیت گردید (SBA-15@Ni/TCH). نانوذرات تهیه شده به عنوان یک هیبرید آلی-فلزی با استفاده از روش‌های FT-IR و SEM، TEM، ,XRD EDX و BET مورد بررسی و شناسایی قرارگرفت. نانوذرات SBA-15@Ni/TCH به عنوان نانوکاتالیزگری کارامد و ناهمگن در سنتز آسان و مؤثر 2-آریل بنزایمیدازول‌ها به کار گرفته شد. در این فرایند کاتالیزوری، ناجورحلقه‌های بنزایمیدازول از واکنش تراکمی حلقه‌زایی مشتق‌های 2،1-آریلن دی‌آمین و آلدهیدهای آروماتیک مختلف در شرایط بدون حلال با بازده عالی به دست آمد. این روش سبز می‌تواند مسیر جدیدی برای تهیه‌ی انواع ناجورحلقه‌های آلی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stabilization of Ni ions on SBA-15 nano-mesoporous and its catalytic efficiency in the preparation of benzimidazoles under solvent-free conditions

نویسندگان [English]

 • Mehdi Kalhor 1
 • Akbar Dadras 2
 • zohre zarnegar 2
 • Fahimeh Rezaee-baroonaghi 2
1 Department of Chemistry, Payame Noor University, Qom, Iran
2 Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, 19395-4697, Iran.
چکیده [English]

In this study, the SBA-15 nanoparticles were functionalized with (3-Chloropropyl) triethoxysilane and then with the thiocarbohydrazide organic ligand (TCH@SBA-15). Nickel acetate ions were then stabilized on silicate nanosupport (Ni/TCH@SBA-15). The prepared nanocomposite as an organic-metal hybrid was identified using FT-IR, SEM, TEM, XRD, EDAX and BET analysis. The Ni/TCH@SBA-15 nanoparticles were used as efficient and heterogeneous nanocatalysts for the easy and effective synthesis of 2-aryl benzimidazoles. In this catalytic process, benzimidazole heterocycles were obtained from the condensation reaction of different 1,2-phenylenediamine derivatives and various aromatic aldehydes in solvent-free conditions in excellent yields. This green approach can provide a new route for the preparation of all kinds of organic heterocycles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nickel-SBA-15 nano-mesoporous
 • Nanocatalyst
 • thiocarbohydrazide
 • 1
 • 2-arylenediamine
 • Solvent-free conditions
 • 2-Arylbenzimidazole