اندازه گیری دوپامین با استفاده از الکترود فیلم کامپوزیت نانو ذرات کربنی در حضور اسید اسکوربیک

نویسنده

چکیده

لایه نشانی یک لایه بسیار نازک 9 تا 18 نانومتری از نانوذره‌های کربنی بر روی الکترودITO با استفاده از روش لایه نشانی لایه- لایه انجام شده و اثرات آن بر روی فرایندهای الکتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی‌ این لایه‌های بسیار نازک با استفاده از تکنیکهای اسپکتروفتومتری، اسپکتروسکوپی امپدانس و میکروسکوپی نیروهای اتمی انجام شده‌است. بررسیهای انجام شده با سیستم‌های ردوکس جذب شده آنیونی و کاتیونی بر روی سطح نشان داده است که الکترود دارای جایگاههای مثبت اضافی است (جایگاههای پیوندی کاتیونی در هر لایه برابر 50 pmol cm-2 ‌می‌باشد). برای سیستم مخلوط آسکوربات و دوپامین، ولتامتری پالس تفاضلی، روشی سریع و گزینش‌پذیر را برای مقادیر میکرومولار دوپامین در حضور آسکوربات نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Dopamine in presence of Ascorbic acid by using Ultrathin Carbon Nanoparticle Composite Film Electrode.

نویسنده [English]

  • Mandana Amiri
چکیده [English]

A ultrathin film (8- 19 nm ) composed of carbon nanoparticles and poly(diallyldimethylammonium chloride) or CNP-PDDAC is formed in a layer-by-layer deposition process at tin-doped indium oxide (ITO) substrates. Excess positive binding sites within this film in aqueous phosphate buffer at pH 7 are quantified by adsorption of indigo carmine. Characterization of film was performed by using spectrophotometry, atomic force microscopy, impedance spectroscopy, adsorption and solution redox systems. For the mixed redox system ascorbate – dopamine in 0.1 Mphosphate buffer pH 7 cyclic voltammograms suggest a rapid and selective temporary poisoning process which causes the ascorbate oxidation to be suppressed in the second potential cycle. This effect is exploited for the detection of micromolar concentrations of dopamine in the presence of millimolar ascorbate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid
  • Dopamine
  • Carbon Nanoparticle Composite