استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

نویسندگان

چکیده

انجام عملیات استخراج مایع - مایع، بدون داشتن اطلاعات مربوط به تعادلات فازی اجزاء موجود در محلول، امری غیر ممکن است. در تحقیق انجام شده داده های تعادلات فازی مربوط به سیستم سه تایی (تری کلرو اتیلن - اسید پروپانوئیک - آب ) در دمای K 15/300 محاسبه شده و خطوط رابط مربوط به داده های تعادلی در نمودار مثلثی ترسیم شده است. با استفاده از داده های تعادلی، دو پارامتر مهم ضریب انتخاب پذیری و ضریب توزیع محاسبه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش مقدار کسر وزنی اسید پروپانوئیک در خوراک از 060/0 تا 40/0، مقدار ضریب انتخاب پذیری از 550/10 به 317/4 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of Propionic Acid from Aqueous Solution by Solvent Extraction

نویسندگان [English]

  • Abbasali Arabi
  • Jafar Mahmoudi
  • Hadi baseri
چکیده [English]

The precise Liquid - liquid equilibrium (LLE) data are needed and required in design of many chemical processes, separation operations, and fermentation industry. In this research, (LLE) data for (trichloroethylen + propionic acid + water) were determined at atmospheric pressure and 300.15 K. LLE phase diagram was obtained for this ternary system. The distribution coefficients and the selectivity factors of the solvent were calculated. It can be seen that the separation factor values decrease from 10.55 to 4.317 with increasing propionic acid weight fraction in aqueous phase from 0.06 to 0.4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propionic Acid
  • Trichloroethylen
  • Phase diagram
  • Selectivity factors