سنتز پلی وینیل کلراید به روش سوسپانسیون با ا ستفاده ازآغازگر ازوبیس ایزو بوتیرو نیتریل و سورفاکتانت ژلاتین

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، سنتز پلی وینیل کلراید بروش سوسپانسون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات بااستفاده از وینیل کلراید (5/99% درجه خلوص ) – ژلاتین – آغازگرAIBN - در یک راکتور سه دهانه مجهز به دماسنج – همزن و مبرد انجام شد. بهترین نسبت منومر به (آب-اتانل در نسبت حجمی 1:1)-غلظت بهینه ی آغازگر و دمای پلیمریزاسیون تثبیت شد. بهترین محصول PVC در نسبت اب – اتانل / منومر= ml 200/g 100- آغازگر 2/0 گرم و دما 60 درجه سانتیگراد بدست آمد. سپس ویسکوزیته درونی بهترین نمونه PVC توسط ویسکوزیمتر ابلهود در حلال سیکلو هگزانون 95/0 محاسبه گردید. برای تجزیه کمی کلر در PVC از روش شیف استفاده شد و مقدار کلر موجود 37/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suspension polymerization of P.V.C by jelatin surfactant and AIBN as an initiator

نویسندگان [English]

  • Fariborz Azizinejad
  • Nayer Delkhah Akbari
  • Mohsen Shabani
چکیده [English]

In this study production procedure of P.V.C by suspension method were investigated . The experiments were conducted by using vinyl chloride ( 99.5 % ) , jelatin , AIBN as an initiator in a reactor which was equipped with thermometer , mixer and a cooling system . The optimum ratio of monomer to (water - ethanol ) , optimum initiator concentration , optimum temperature were determined to be (100 g / 200 ml , 0.2 g , 60º C ) respectively . The optimum inherent viscosity was found to be 0.95 in cyclohexanon solvent . For quantitative analysis of chlore in P.V.C a Schiff method was used . A value 37 % chlore in P.V.C was obtained .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suspension
  • Poly Vinyl Chloride
  • AIBN
  • Inherent Viscosity