سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز

نویسنده

چکیده

در این کار پژوهشی سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید شیف بازهای چهار دندانه ای نوع N4 اکسو وانادیم (IV) مشتق شده از تراکم 1،2- اتیلن دی آمین، مزو-1،2-دی فنیل-1،2-اتیلن دی آمین و 1،3-پروپان دی آمین با 2-پیریدین کربالدهاید می باشد.کلیه لیگاندهای L1 ، L2 و L3 و کلیه کمپلکسهای VOL1 ، VOL2 و VOL3 طبق روشهای معمول وشناخته شده در منابع سنتز شدند و با تکنیکهای IR ، 1HNMR و UV-Vis شناسایی شدند. و محدوده باند کششی گروه (V=O) برای کمپلکسهای جدید VOL1 ، VOL2 و VOL3 در محدوده cm-1960-980 قرار گرفت که نشان دهنده ساختارهای مونومری برای این کمپلکسها بود. . کمپلکسهای VOL1 ، VOL2 و VOL3 در محدوده وسیعی از حلالها حل میشدند و رفتار حلال رنگی از خود نشان می دادند. عدد موجی انتقال 2B2 2E(I) یک ارتباط خطی با عدد دهندگی حلال نشان می داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and investigation of solvatechromic behavior of novel oxovanadium(IV) complexes derived from Schiff base ligands

نویسنده [English]

  • Abolfazl Bezaatpour
چکیده [English]

This project describes the synthesis, characterization and investigation of solvatechromic behavior of novel oxovanadium(IV) complexes containing tetradentate N4 type Schiff base ligands derived from condensation of 1,2-ethylenediamine, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine and 1,3- propanediamine with 2-pyridinecarbaldehyde. All of the ligands (L1, L2 and L3) and complexes (VOL1, VOL2 and VOL3) were synthesized according to the well-known literature procedure and were characterized with IR, 1HNMR, UV-Vis methods. The novel VOL1, VOL2 and VOL3 complexes were obtained with (V=O) stretching band about 960-980 cm-1. All of the complexes characterized in monomeric structure. The complex VOLx (X = 1, 2 and 3) is considerably soluble in a wide variety of solvents and shows solvatochromic behavior. The 2B2 2E(I) transition wavenumber shows a linear correlation to the D.N. of the solvents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schiff base complexes
  • Vanadyl complexes
  • Olvatochromism
  • N4 type tetradentate ligands