سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به سنتز جدید برخی مشتقات آنترانیلیک اسید به عنوان داروهای جدید حاجب رادیوگرافی می پردازد. همان گونه که در مطالعات قبلی خود ذکر کردیم خاصیت هیدروفیلی- لیپوفیلی این دسته از داروها باید به گونه ای باشد که با کنترل نیمه عمر آنها هم جذب اشعه را انجام دهند وهم به سادگی از بدن دفع شوند. از نظر تئوریک این عبارت باید درشاخص ممان دوقطبی مستتر باشد. ما قبلا ممان دوقطبی گونه های متفاوتی از این مشتقات را محاسبه و با مقادیر داروهای موجود در بازار مقایسه کرده و در ادامه راه سنتزی مناسبی برای تهیه آنها پیشنهاد کرده بودیم. نقطه قوت این روش، سنتز پایه مشترک و امکان جایگزین کردن گروه های متفاوت روی این پایه آنترانیلیک اسیدی بود که صرفه جویی بسیاری را برای بررسی مطالعات آزمایشگاهی دارو به دست می داد. در این مقاله ضمن انجام محاسبات دقیقتر، شرایط جدیدی برای سنتز آنها اعمال کردیم که بهره های بهتری را به همراه شرایط زیست محیطی مناسب به خاطر استفاده از حلال سبز پلی اتیلن گلیکول 400 (PEG 400) فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Synthesis for new Class of Opaque Compounds in Radiography

نویسندگان [English]

  • Parivash Peyvandi
  • Hassan Peyvandi
  • Marzieh Amoozadeh
چکیده [English]

This paper reports a new green synthesis for some anthranilic derivatives as new opaque compound in radiography in poly (ethylene) glycol as a green and reusable solvent. In opaque reagents there are polar functional group and non polar one. The polar functional group increases its solubility in water and decreases its half-life and makes it easy to defecate. The non polar functional group, (usually iodine) increases its lipophilicity. Furthermore iodine absorbs radiation and makes it opaque. On theory this duality hydrophile-lipophile must be explained by dipole moment term. By using semi-empirical AM1 method the dipole moment of some anthranilic acid derivatives calculated and compared whit some commercial available drugs. The calculations show that our new compounds could be the good choices for starting laboratory experiences for determining their biological effects. Further more there is the possibility of simple replacement benzyl group to change its dipole moment and its X-ray absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opaque drug
  • Anthranilic acid
  • Green chemistry
  • Dipole moment
  • Semi empirical AM1 method
  • PEG 400