بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مراحل تولید نانو ذرات با روش sol-gel بررسی شده و سازوکارهای های پیشنهادی برای این فرایند، ارائه شده است. هم چنین شرایط عملیاتی و نوع حلال ها و مواد به کار رفته در این فرایند ها، برای تولید نانو پودر های مورد نیاز در صنعت آورده شده است. اثرات این حلال ها بر خصوصیات محصولات تولیدی نیز بررسی شده است. مراحل مختلف مورد نیاز برای تولید نانو متال فلوراید های AlF3 و MgF2، نانو کامپوزیت Al2O3-ZrO2، نانو متال اکساید TiO2 و TiO2 متصل شده به منیزیم و باریم، مختصرﴽ توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms of nano powder Production by means of sol-gel route

نویسندگان [English]

  • Hadi Baseri
  • Ali Haghighi Asl
  • Mohamad Nader Lotfollahi
چکیده [English]

In this work production of nano powders by means of sol-gel route were reviewed. Proposed mechanisms, required materials such as solvents or solutes that used for production of industrial nano powders and the effects of them on the characteristics of products were evaluated. Various processes that used for production of nano metal fluorides such as AlF3 and MgF2, nano composites such as Al2O3-ZrO2 and nano metal oxides such as TiO2 and TiO2 adapted to Mg2+ and Br2+ were also reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano metal fluorides
  • nano composites
  • Sol-gel
  • nano technology