محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه

نویسندگان

چکیده

در این طرح، گرمای اختلاط ناشی از افزایش آب مقطر بر آب دریاچه ارومیه و آب دریاچه ارومیه بر آب مقطر در 25 اندازه گیری شده است. از روی داده های گرمای اختلاط، گرمای رقت براساس معادلات خاص محاسبه گردید و سپس بوسیله بررسی چرخه رقت آب دریاچه ارومیه در دمای ثابت، گرمای (انتالپی) ویژه تبخیر آب از سطح دریاچه ارومیه در 25، 58/2443 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The calculation of heat of evaporation of Urmia lake water

نویسندگان [English]

  • Sommaieh Sakeni
  • Nosrat Heidari
  • Masomeh Mokhtarpour
چکیده [English]

In order to study the heat effect of mixing of fresh waters (winter rains in the form of floods) with urmia lake water, the heats of mixing of urmia lake water with distilled water at 25ºC have been measured. On the basis of these experimental data, the Heats of dilution of fresh water in urmia lake water and urmia lake water in fresh water have been calculated. By considering the isothermal cycle of the dilution of urmia lake water, the partial heat of evaporation of water from urmia lake water was found to be ca. 2443.58 at 25ºC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia Lake
  • Heat of Mixing
  • partial heat of Evaporation
  • Heat of Dilution