دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، بهار 1389 
2. محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه

صفحه 23-32

سمیه ساکنی الوانق؛ نصرت حیدری؛ معصومه مختارپور


5. بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد

صفحه 51-60

زهرا سلطانیان زاده؛ محمد حسین سلمانی؛ محمد حسن احرامپوش


7. بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

صفحه 75-84

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر؛ امیر میرزانژاد؛ نادر صولتی فر