عصر باتری لیتیم

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

باتری وسیله ای الکتروشیمیایی برای ذخیره الکتریسیته می باشد. از آنجا که الکتریسیته را نمی توان به طور مستقیم ذخیره نمود ( به جز درمواردی مانند خازن های الکترولیتی و کویل های ابررسانا)، نیازمند استفاده از روش های غیرمستقیم ذخیره الکتریسته می باشیم. روش های مختلفی برای تبدیل انرژی الکتریکی به فرم های دیگر انرژی وجود داشته که یکی از این موارد شامل تبدیل انرژی الکتریکی به پتانسیل، انرزی گرمایی و انرژی شیمیایی می باشد. در کتوگری باتریها دو روش کاربردی وجود دارد: 1- باتری های اولیه، که قابل شارژ شدن نیستند و پس از استفاده دورانداخته می شوند و2 - باتری های ثانویه، که پس از استفاده ( دشارژ شدن), قابل شارژ شدن بوده و می توانند بارها مورد استفاده قرار گیرند. بعد از گذشت یک دهه باتریهای لیتیم رشد چشمگیری کردند. از اوایل دهه‌ی 1990 که اولین باتری یونی لیتم تجارتی توسط شرکت سونی ساخته شد، تلاشهای زیادی برای کاربرد آسان باتریها انجام شد. در این مقاله خلاصه‌ای از موادی که در ساخت باتری یونی لیتیم به کار می‌رود و روشهایی که برای راحتی کار با باتریها انجام شده است معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age of lithium batteries

نویسندگان [English]

  • Eftekhari
  • . Rajabzadeh
  • Hosseinpoor Zaryabi
چکیده [English]

A battery is a chemical device for the storage of the electricity. Since electricity cannot be stored directly (except in electrolytic capacitors and super conducting coils) it is necessary to utilize an indirect form of storage. Possibilities include the conversion of electrical energy into potential energy, thermal energy or chemical energy. Electrolysers and fuel cells are, like batteries, electrochemical energy-conversion devices.There are two useful ways in which to categorize batteries. The first is “primary batteries”, which are discharged once and then discarded, and secondary batteries, which are recharged and thus used many times. Over the past decade there has been a growing interest in Lithium batteries. Since the early1990s, when Sony manufactured the first commercial lithium ion battery, extensive efforts have been undertaken to improve battery performance. This paper summarizes the materials processing technique applied to the fabrication of lithium ion batteries and the methods for improve the battery performance are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrical energy
  • Battery
  • Lithium battery
  • Green chemistry