مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

2 حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه، دانشگاه سمنان

چکیده

وجود ناخالصی ها در نمک یکی از مواردی است که باعث ایجاد مشکلات جدی در تولید نمک طعام می گردد. لذا فرایند های شیمیایی زیادی را می بایست جهت تصفیه آن انجام داد و در نتیجه قیمت تمام شده نمک تولیدی افزایش می یابد. از جمله روشهایی که امروزه جهت خالص سازی نمک طعام مورد استفاده قرار می گیرد روش تبلور مجدد و روش سالکس می باشد. روش سالکس یک روش ارزان و موثر بوده و نمک با درجه خلوص بالایی نیز تولید می نماید. در این مقاله مزایا و معایب روش تبلور مجدد و نیز روش سالکس بیان گردیده و این دو روش با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها