سنتز نانو ذرات اکسید روی توسط هیدروژل پایه آلژینات و بهینه سازی تولید آن با روش تاگوچی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

چکیده

روش تاگوچی، به عنوان یکی از قدرتمند ترین ابزار طراحی آزمایش، در سنتز نانو ذرات اکسید روی استفاده شد. در این روش از جدول استاندارد نه تائی آرایه های متعامد با چهار متغییر در سه سطح استفاده شد. در سنتز نانو ذرات اکسید روی، مقدار استات روی، دمای واکنش، زمان واکنش و نسبت منومرها به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در نظر گرفته شدند. بعد از تجزیه تحلیل با واریانس، کمترین اندازه ذره برای محصول نهائی با استفاده از روش سنتز بهینه 30 نانومتر بدست آمد. نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ پویش الکترونی شناسایی و تعیین اندازه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of experiments using the Taguchi approach: Synthesis of ZnO nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Amir Bahrami 1
  • Sanaz Nazari 2
  • Shahram Barzegar 3
1
2
3
چکیده [English]

The Taguchi method, a robust experimental design, was used for optimization of synthesis of a ZnO nanoparticle. The Taguchi method was applied for the experimental and standard 9 orthogonal arrays (OA) with four factors and three levels for each factor. In the synthesis of the ZnO nanoparticle, zinc acetate, reaction temperature, reaction time and monomer ratio (AA/AAm) were used as important factors. After analyzing with analysis of variance (ANOVA) results showed that minimum particle size for optimizing final product was found to be 30 nm. Synthesized ZnO nanoparticles were characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental design
  • Taguchi
  • ZnO nanoparticles
  • Ehermal decomposition