سنتز نانوذره اکسید کادمیم به روش رسوب دهی مستقیم و بررسی تاثیر آن بر کاهش مقاومت انتقال الکترون در سیستم‌های مبادله الکترون

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی فناوری پیشرفته کرمان

2 1-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فیزیک، مازندران، ایران

چکیده

در این کار روش رسوب دهی مستقیم را به عنوان یک روش ساده و سریع برای سنتز نانو ذرات اکسید کادمیم در اندازه‌های نانو پیشنهاد می‌شود. سنتز نانو پودرهای اکسید کادمیم در شرایط آزمایشگاهی بهینه شد. فاکتورهای موثر در سایز نانو ذرات مانند نسبت بین هیدروکسید سدیم و نمک کادمیم و دمای کلسینه شدن مورد بهینه سازی قرار گرفت. خصوصیات نانوپودرها با استفاده از روش‌های امپدانس الکتروشیمیایی، TEM و XRD شناسایی شد. نتایج حاصل حضور پودر اکسید کادمیم با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم را تایید می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که در نسبت 25/0 به 5/0 از نمک نیترات کادمیم به هیدروکسید سدیم قطر نانو ذرات اکسید کادمیم 5/17 نانومتر می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد که دمای 400 درجه سانتی گراد می‌تواند بهترین داده‌ها را در سنتز نانو ذرات در اختیار ما قرار دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of CdO nanoparticle by chemical precipitation method and its effect on reduction of charge transfer resistant in electron transfer systems

نویسندگان [English]

  • Hassan Karimi-Maleh 1
  • Ali Pahlavan 2
  • Roya Sadeghi 2
  • Seyed Kamal Shirdel 2
1
2
چکیده [English]

In this work we describe chemical precipitation method as a simple and fast method for synthesis of CdO
nanoparticles. Synthesis of CdO nanoparticle optimize in laboratory condition. Effective factor in nanoparticle
size such as ratio between NaOH and Cd(NO3)2 concentration and calcinations temperature optimized.
Properties of nanoparticles investigate using electrochemical impedance spectroscopy, TEM and XRD methods.
Results confirm presence of CdO nanoparticles. Results show that in the ration of 0.25 to 0.5 of Cd(NO3)2 and
NaOH the diameter of CdO nanopartice are 17.5 nm. The 400 0C is best calcinations condition for synthesis of
CdO nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CdO nanoparticles
  • Chemical precipitation
  • Nanoparticle, Synthesis