اکسایش الکلها به ترکیبات کربونیل مربوط با استفاده از آلومینیوم نیترات 9 آبه تحت شرایط بدون حلال

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

روشی آسان و ساده برای اکسایش الکلها با استفاده از آلومینیوم نیترات نه آبه (Al(NO3)3.9H2O) به عنوان اکسنده، بدون هیچ گونه ماده کمکی دیگر گزارش شده است. واکنشها در شرایط بدون حلال و در دمای C 80 با بازده خوب و یا عالی انجام می‌پذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oxidation of alcohols to corresponding carbonyl compounds using aluminum nitrate nine hydrate (Al(NO3)3.9H2O) under solvent-free conditions

نویسندگان [English]

  • Eskandar Kolvari
  • Maryam Mirzaeeyan
چکیده [English]

A simple and easy method has been reported for the oxidation of alcohols using aluminum nitrate nine hydrate (Al(NO3)3.9H2O) as an oxidant, without any auxiliary reagent. Reactions were accomplished in solvent-free conditions with excellent or good yields at 80 C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcohol
  • Oxidation
  • Aluminum nitrate nine hydrate
  • Solvent-free conditions