جداسازی یون Cu+2 موجود در پساب‌ها با استفاده از روش-های غشایی

نویسندگان

آزمایشگاه تحقیقاتی محیط های متخلخل، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

جهت دستیابی به آب قابل شرب و دارای استاندارد‌های زیست محیطی روش‌های گوناگونی بکار می‌رود که در این میان، روش‏های تصفیه غشایی به دلیل هزینه بهره برداری پایین و همچنین حجم کم پساب و کیفیت بالای آب تصفیه شده در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است. از روش‌های مرسوم جداسازی غشایی، روشهای نانو فیلتراسیون به علت توانایی بالا در حذف یون‌های دو ظرفیتی و مصرف کم انرژی در مقایسه با غشاء های اسمز معکوس توسعه بیشتری یافته اند. در این مطالعه به بررسی عملکرد غشاء پلیمریTFC-HR-100 در حذف یون مس، از ترکیب سولفات مس، در محلول‌های آبی پرداخته شده است. غشاء TFC-HR-100 از دسته نانو فیلترها و از نوع غشاء کامپوزیتی می‌باشد که جهت حذف یون های دو ظرفیتی به کار می‏رود. در آزمایش های انجام شده عملکرد غشاء در حذف ناخالصی یون دو ظرفیتی مس از محلول‌های آبی با غلظت‌های ppm 100 تا ppm5000 در فشارهای bar 25-5 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Copper Ions from Wastewater through Membrane Filtration Methods

نویسندگان [English]

  • Mahdi Peyvandi
  • Ali Haghighi Asl
  • Masoud Nasiri
چکیده [English]

Various methods are used to prepare potable water with environmental standards. Among them, membrane filtration has received particular attention in recent years for low operating costs, low volume wastewater and high quality water. Among the conventional membrane filtration methods, nanofiltration ones have been further developed due to high capability to remove divalent ions and low energy consumption compared to reverse osmosis membranes. In this study, performance of polymer membrane TFC-HR-100 in removal of copper ions from the copper sulfate in aqueous solutions has been investigated. Polymer membrane TFC-HR-100 from the nanofilter and composite category is used to remove divalent ions. In the experiments performed, elimination of the impurities of the divalent copper ions from aqueous solutions with concentrations ranging from 100 ppm to 5000 ppm at 5-25 bar pressures has been studied .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofiltrarion
  • Composite Membrane
  • Sulfate copper
  • Wastewater treating
  • Environment