تهیه و مطالعه نانو ذرات مس (II)اکسید دوپه شده با قلع به عنوان نیمه هادی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

در این مطالعه اثر قلع دوپه شده بر روی ساختار و
مشخصات نوری نانوذارت مس (2) که به روش هیدروترمال در شرایط ملایم بدون نیاز به
تنظیم pH و سورفکتانت ارائه شده است. ساختار و خواص
نوری نانوذرات  مس اکسید و مس اکسید دوپه
شده با قلع توسط فنون طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، مادون قرمز(IR)
و فوتولومینسانس (PL) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. آنالیز
اشعه ایکس نشان دهنده جانشین شدن یون های  Sn4+با یون های Cu2+ بدون تغییر ساختار مونوکلینیک مس اکسید اولیه است ولی اندازه
نانوذرات از 16 نانومتر به 22 نانومتر افزایش یافته است. طیف نشری فوتولومینسانس نیز
وارد شدن قلع به داخل شبکه مس اکسید را  که
همراه با کاهش شدت نشر و جابجایی آبی به طول موج های کوتاه تر است تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and study of Sn-doped CuO nanoparticles as semiconductor

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mohebbi
  • Somayeh Molaei
  • Amir Reza Judy Azar
چکیده [English]

This paper reports the effect of Sn doping on structural and optical properties of CuO nanoparticles prepared by the simple hydrothermal method in mild condition without pH adjustment and surfactant. The structural and optical properties of these CuO and Sn doped CuO particles were investigated using X-ray powder diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and photoluminescence spectroscopy (PL). powder X-ray analysis reveals that Sn+4 ion have substituted the Cu+2 ions without changing the monoclinic structure of CuO but the average particle size of nano CuO increases from 16 nm to 22 nm.The PL emission spectra revealed blue shift after introducing Sn into the CuO and an intensity decreasing as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CuO nanoparticle
  • Sn doped CuO nanoparticles
  • hyrothermal method and Photoluminescence