بازیابی طلا از ضایعات بردهای کامپیوتری و مطالعه اثر احیاء کننده های مختلف

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

  برد های مدار کامپیوتری ( CCBs ) به خاطر وجود فلزات گرانبها با ارزش هستند. از این نظر ، بازیابی طلا توجه ویژه ای پیدا کرده است. در این کار ، طلا از برد های مدار کامپیوتری با احیاکننده های مختلف مورد بازیابی قرار گرفت. ابتدا برد های مدار کامپیوتری به صورت مکانیکی دچار خردایش شده تا ذرات با سایز کوچکتر از 0.1mm بدست آید. سپس پودر بدست آمده با نیتریک اسید وارد لیچینگ شد تا فلزات نامطلوب حذف شود. پسماند حاصل از لیچینگ با تیزاب سلطانی وارد لیچینگ شد تا طلا حل شود. طلای حل شده از مرحله لیچینگ ، با احیاکننده های مختلفی مثل هیدرازین ، فروسولفات و اگزالیک اسید رسوب داده شد و اثر این احیاکننده ها در بازیابی طلا مورد مطالعه قرار گرفت. در این کار، بیش از 99 % طلا از برد های مدار کامپیوتری با درصد خلوص 99.5 % بازیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recovery of gold from computer circuit board scraps: the study of the effect of different reductants

نویسندگان [English]

  • Naghi Saadatjoo
  • Hadi Heydari
  • Ahmad Abdullahi
  • Mahdi Behzad
چکیده [English]

Computer circuit boards (CCBs) are valuable because of their precious metal contents. In this regard, the recovery of gold from CCBs has attracted great interest. In this work, we report the recovery of gold from CCBs with different reductants. The CCBs were first crushed mechanically to obtain particles with sizes less than 0.1 mm. The powders were then leached with nitric acid to remove undesired metals. The remaining was then treated with aqua regia to dissolve gold ion. The dissolved gold was then precipitated from the leachate with hydrazine, ferrous sulfate or oxalic acid and the effect of these reductants on the recovery of gold was studied. We were able to recover more than 99% of gold from CCBs with purity of about 99.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer circuit boards (CCBs)
  • Precious metals
  • leaching
  • Gold