سنتز غربال مولکولی SAPO-34 نانوساختار با بکارگیری قالب ترکیبی TEA و MOR با نسبت متغیر جهت استفاده در تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

  غربال مولکولی نانوساختار SAPO-34 بهترین کاتالیست شناخته شده از جهت انتخاب پذیری برای فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک ( MTO ) می باشد. در سنتز غربال‌های مولکولی ماده الگوساز نقش های مهمی را ایفا می‌کند. در تحقیق حاضر، برای سنتز SAPO-34 از مخلوط الگوسازهای تری اتیل آمین و مورفولین استفاده شد. برای ارتباط دادن خواص کاتالیستهای سنتز شده با عملکرد آنها در فرایند از آنالیزهای XRD ، FESEM ، EDX ، PSD ، BET و FTIR استفاده شد. در نمونه سنتز شده با 75% ماده الگوساز تری اتیل آمین و 25% مورفولین ساختارهای رمبوهدرال و هگزاگونال که به ترتیب مربوط به ساختارهای SAPO-34 و SAPO-5 هستند، مشاهده شد. نتایج حاصل از آنالیز XRD نیز در تطابق کامل با نتایج FESEM بود، که در آن پیک های شاخص SAPO-34 و SAPO-5 به صورت همزمان در الگوی XRD مشاهده شدند. تست های عملکرد کاتالیست‌ها برای بررسی تاثیر دما بر روی فعالیت کاتالیستی در بازه دمایی ºC 500-300 انجام شد. کاتالیست های سنتز شده با مواد الگوساز ترکیبی تری اتیل آمین و مورفولین بر اساس انتخاب پذیری نسبت الفین های سبک در فرایند MTO تقریباً دارای توزیع محصولات یکسانی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TEA/MOR Mixed Template Synthesis of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve with Various Ratios Used in Conversion of Methanol to Ethylene and Propylene

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Souri
  • Mohammad Haghighi
  • Sogand Aghamohammadi
چکیده [English]

 The nanostructured silicoaluminophosphate, SAPO-34, was reported to be the most promising catalyst. It is well-recognized that template plays important roles in the synthesis of molecular sieves. In this research, TEA and morpholine mixtures as organic templates were employed in synthesis of nanostructured SAPO-34 molecular sieve. To correlate the modification of the catalysts features with their performances in MTO reaction, characterizations by XRD, FESEM, PSD, BET, EDX and FTIR techniques were performed. Physiochemical properties of the catalyst were affected by the type of the used templates. The catalyst synthesized with 75% TEA and 25% morpholine showed rhombohedral shape of typical SAPO-34 and also hexagonal type crystal which is typical SAPO-5 morphology. XRD patterns afforded additional support for the obtained results from FESEM images showed diffraction peaks of both SAPO-5 and SAPO-34. Performance tests were carried out to investigate the influence of different temperatures on the catalyst activity in a range of 300-500ºC. The catalysts prepared with morpholine and TEA mixtures showed relatively the same product distribution with regard to light olefins selectivity in the MTO reaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecular Sieve
  • SAPO-34
  • Dual template
  • methanol
  • Ethylene
  • Propylene