سنتز 2،4،6-تری آریل پیریدین‌ها با استفاده از آلومینا سولفوریک اسید

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سنتز مشتقات تری آریل پیریدین با استفاده از روش جدیدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش از آلومینا سولفوریک اسید به عنوان کاتالیزور جامد اسیدی در واکنش تک مرحله ای آلدهیدهای آروماتیک، مشتقات استوفنون و آمونیوم استات در شرایط بدون حلال و دمای 120 درجه سانتیگراد استفاده می شود. در این روش محصولات خالص با راندمان‌ بالا به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of 2,4,6-triarylpyridines using alumina sulfuric acid as a catalyst

نویسندگان [English]

  • Nadiya Koukabi
  • Somayeh Otokesh
  • Ali Amoozadeh
  • Eskandar Kolvari
چکیده [English]

A simple, efficient and convenient method for the synthesis of 2,4,6-triarylpyridines by a one-pot reaction of aromatic aldehydes, acetophenone derivatives and ammonium acetate under solvent free media at 120oC in the presence of Alumina Sulfuric Acid is described. The products were formed in good yields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2
  • 4
  • 6-triarylpyridine
  • Alumina sulfuric acid
  • Solvent-free condition
  • One pot reaction