مطالعه‌ی رفتار تعادلی و سینتیکی حذف توریم از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت پلی‌‌آنیلین


عنوان مقاله [English]

Equilibrium and kinetic studies of thorium removal from aqueous solutions using polyaniline composite

نویسندگان [English]

  • sara Abdi
  • Masoud Nasiri
  • Mohammad Hassan khani