دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1393 
2. اثر اصلاح اسیدی و حرارتی بر مشخصه های دیاتومیت طبیعی ایران

صفحه 21-34

سید رضا عظیمی پیرسرائی؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ احمد جنیدی جعفری؛ زهره فرهمند کیا؛ جعفر تاران


6. شبیه سازی مونت کارلوی مواد فعال سطحی در حضور آلاینده های هیدروکربنی

صفحه 79-92

سید مرتضی موسوی خوشدل؛ زهرا خدادادی؛ محمد خزایی زارع


8. بررسی حذف رنگ متیل اورانژ توسط نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا

صفحه 103-116

سهام شریفات؛ حسین ذوالقرنین؛ عبدالقادر حمیدی فلاحی