سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی، قزوین، ایران

چکیده

در این تحقیق نحوه سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی گزارش شده است. نانو کامپوزیت های پلی یورتانی مغناطیسی در مواردی نظیر تهیه فوم های قابل اتصال به فلزات، بدون به کارگیری چسب در ساخت دکوراسیون منازل، مراکز تجاری و نیز در تولید قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. فوم های نرم معمولاً خواص حرارتی ضعیفی دارند. هدف این پژوهش تهیه نانو کامپوزیت مگنتیک بر پایه پلی یورتان و بهبود خواص مورفولوژی و حرارتی آن می باشد. در این مطالعه نانو ذرات اکسید آهن به روش هم رسوبی سنتز شد و سپس برای بهبود عملکرد نانو ذرات و افزایش واکنش پذیری بین نانو ذرات مغناطیسی و ماتریس پلیمری، اصلاح سطح آنها با دای پدال سیلان انجام شد. در مرحله دوم به منظور تهیه نانو کامپوزیت فوم نرم به روش درجا، نانوذرات هسته پوسته تا 3% وزنی به فوم های نرم پلی یورتان افزوده شد. خواص حرارتی، مغناطیسی و مورفولوژی فوم های نرم پلی یورتان مغناطیس شده و فوم های نرم خالص به منظور بررسی اثر افزودن نانوذرات در ساختار فوم بررسی شدند. اصلاح سطحی نانوذرات اکسید آهن به وسیله تصاویر گرفته شده از میکروسکوپ الکترونی عبوری تأیید شد و نتایج نشان داد که اصلاح سطح نانوذرات منجر به افزایش چگالی سلول و کاهش اندازه سلول می شود. محصولات بدست آمده توسط طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه مورد آنالیز قرار گرفتند. تجزیه وزن سنجی گرمایی نمونه ها بهبود خواص حرارتی فوم های نرم پلی یورتان را تأیید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of a Novel Magnetic Flexible Polyurethane Foam Nanocomposite