اندازه گیری آمپرومتری گلوکز به کمک نانو حسگر بدون آنزیمی بر پایه الکترود خمیرگرافیتی اصلاح شده با کامپوزیت نانوسلولز/نانوذرات اکسید مس/گرافن اکساید

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، یک حسگر جدید اندازه گیری گلوکز با حساسیت و پایدار ی بالا و بدون بکارگیری آنزیم، برپایه الکترود کامپوزیت خمیری گرافن اکساید/ نانوسلولز/ نانوذرات اکسید مس (GO/CuO/NC-CPE) ساخته شد. شناسایی نانوکامپوزیت به کمک میکروسکوپ نوری روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. مطالعه اکسایش الکتروکاتالیتیکی گلوکز در محیط قلیایی برروی حسگر GO/CuO/NC-CPEبه کمک تکنیک های ولتامتری چرخه ای و آمپرومتری انجام شد. حد تشخیص 7/. میکرو مولار (نسبت علامت به نوفه=3) در گستره خطی 5/0 تا 13 میلی مولاربدست آمد. الکترود اصلاح شده فعالیت الکتروکاتالیتکی بسیار عالی نسبت به اکسیداسیون گلوکز در پتانسیل پایین (45/0 ولت نسبت به SCE) نشان داد. بر اساس نتایج، این نتیجه بدست آمد که در حضور نانوسلولز مسیر اندازه گیری گلوکز بوسیله ییوحسگر GO/CuO/NC-CPE هموار می شود. حسگر گلوکز جدید همچنین نشان داد با تجدید پذیری، پایداری طولانی مدت و عدم تاثیر مزاحمت های اسید اوریک، فروکتوز و گالاکتوز، دلایل قابل قبولی را دارا می باشد تا بتوان پیشنهاد نمود از این نانوحسگر برای اندازه گیری بدون آنزیم گلوکز در نمونه های فیزیولوژیکی استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-enzymatic amperometric glucose sensor based on a graphene oxide/cupric oxide nanoparticles/nanocellulose composite paste electrode

نویسندگان [English]

  • Matin Mashhadi Aghaei
  • Ramin M.A.Tehrani