بررسی سینتیکی رهایش دارو در سیستم های نانو دارورسان با استفاده از روش مدل سازی سخت چند متغیره

نویسندگان

1 1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 2 بخش نانوتکنولوژی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

چکیده

رهایش دارو از نانو دارورسان، تعیین کننده ی اصلی اثر بیولوژیکی آن است. در نتیجه، ارزیابی سینتیک این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه حاضر، رهایش داروی کورکومین (این به عنوان داروی هدف انتخاب می شود) از نانو دارورسان سیلیکا با تکنیک FT-IR مانیتور می شود. در زمان های مختلف داده های چند متغیره IR ثبت می گردد که این داده با استفاده از روش کمومتریکسی چند متغییره مدل سازی سخت آنالیز می گردد. در این روش پیشنهادی، ثابت سرعت سینتیک رهایش دارو بدون داشتن غلظت اولیه دارو تعیین می گردد، به علاوه با انحراف استاندارد ثابت سرعت محاسبه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Drug Release Kinetic in Nano-drug Delivery Systems by Chemometric Multivariate Hard Modeling Method

نویسندگان [English]

  • Behnaz Abdous 1
  • Sayedeh Maryam Sajjadi 1
  • Leila Mamani 2
1
2