نویسنده = خورشیدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تخریب رودامین 6G درمحلول آبی با استفاده از نانو ذرات هسته/پوسته Au/Fe3O4

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 21-34

علیرضا خورشیدی؛ مریم حاج نجفی