نویسنده = چهرقانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الکتروشیمیایی یون اورانیل با استفاده از الکترود خمیر گرافن

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 239-250

محسن چهرقانی؛ مصطفی نجفی