نویسنده = رفیعی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و خصوصیات فیلم های نانوکامپوزیت کوپلی ایمید-سیلیکا سولفونه شده جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محسن اخترکاویان؛ زهرا رفیعی