نویسنده = بدیعی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. الگوی شکافتگی اوربیتالهای d در میدان بلور

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 25-42

علیرضا بدیعی


2. تهیه استیک اسید: گذشته ، حال ، آینده

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 12-25

علیرضا بدیعی؛ علی جهانگیر