نویسنده = صالحی صدقیانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین و مقایسه ی نقطه ی cmc سورفاکتانت های ترایتون x-100، CTAB و SDS به کمک هدایت سنجی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 47-52

سولماز ملکی دیزج؛ افسانه منتی؛ علیرضا صالحی صدقیانی