نویسنده = حسینی، میر حسن
تعداد مقالات: 1
1. دسولفوره و حذف ترکیبات سولفوره و اورگانوفسفره با استفاده از کاتالیست کامپوزیتی M‏nO2

دوره 7، شماره 22، بهار 1391، صفحه 77-92

میثم صادقی؛ محمد رضا شهدادی؛ حسین طولابی؛ میر حسن حسینی