نویسنده = رضاقلی پور دیزجی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات CdS:Zn توسط روش تابش دهی مایکروویو

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 39-43

آسیه محمد نژاد؛ حمید رضاقلی پور دیزجی