نویسنده = جودی آذر، امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و مطالعه نانو ذرات مس (II)اکسید دوپه شده با قلع به عنوان نیمه هادی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 27-30

سجاد محبی؛ سمیه ملائی؛ امیررضا جودی آذر