نویسنده = رحیم نژاد، سارا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الکتروشیمیایی سل خورشیدی رنگینه‌ای تهیه شده با الکترودهای لایه نازک نانوساختار و رنگینه طبیعی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 79-90

مهسا سعیدی؛ احمد مظفری؛ سارا رحیم نژاد؛ رضا رحمانیان