نویسنده = سلمانی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. حذف کادمیوم از محلول‌های آبی توسط بیوجاذب مغناطیسی شده با اکسید آهن

دوره 8، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 91-105

محمد عابدی؛ محمدحسین سلمانی؛ زهرا رئیسی