نویسنده = خزایی زارع، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی مونت کارلوی مواد فعال سطحی در حضور آلاینده های هیدروکربنی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 79-92

سید مرتضی موسوی خوشدل؛ زهرا خدادادی؛ محمد خزایی زارع