نویسنده = اکبر، راحله
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 9-22

میر محمد علوی نیکجه؛ راضیه قویدل کلیشمی؛ راحله اکبر؛ مریم وکیلی