نویسنده = خان‌آبادی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. یک حسگر شیمیایی فلوئورسانسی جدید برای شناسایی یون‌های آلومینیوم

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 75-84

رضا آزادبخت؛ طیبه الماسی؛ جواد خان‌آبادی