نویسنده = اصل روستا، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قدرت جذب اگزروژل تترااتوکسی‌سیلان برای کاتیون‌های Cr3+ و Cu2+

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 167-180

علی اصل روستا؛ کمال الدین حق بین