نویسنده = امیری، عایرضا
تعداد مقالات: 1
1. سنتز پلیمرهای قالب مولکولی گزینش پذیر بر پایه آکریلیک اسید و کاربرد آنها در استخراج ماده زیست فعال کاتچین

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 51-62

عایرضا امیری؛ علی رمضانی؛ محسن جهانشاهی؛ علی اکبر مقدم نیا