نویسنده = افتخاری سیس، باقر
تعداد مقالات: 1
1. رنگینه D–π–A جدید: سنتز، سولواتوکرومیسم و محاسبات DFT

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 11-14

باقر افتخاری سیس