نویسنده = روشنی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تخریب فوتوکاتالیستی رنگ اریوکروم بلک T با استفاده از چارچوب فلز آلی TMU-16

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 29-44

زهرا ساعدی؛ محمود روشنی؛ احمد افضلی نیا؛ طاهره موسی بیگی