نویسنده = هادی باصری
استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 4، شماره 13، آذر 1388، صفحه 39-44

10.22075/chem.2017.561

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 51-62

10.22075/chem.2017.556

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی


استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 3، شماره 9، اسفند 1387، صفحه 40-45

10.22075/chem.2017.540

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 42-53

10.22075/chem.2017.529

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی